Newyddion Diwydiant

Masg CE

2020-04-08
Masg CE
Yn gyntaf, cyn ardystiad CE o fasgiau, dylech ddeall dosbarthiad masgiau:
Rhennir masgiau yn ddau gategori yn yr Undeb Ewropeaidd: masgiau amddiffynnol anadlol a masgiau llawfeddygol; defnyddir y diwydiant yn gyffredin i gyfeirio at fasgiau amddiffynnol a masgiau meddygol.
Mae dangosyddion amddiffyn masg yn gyffredinol yn cynnwys yr agweddau canlynol:
1. Effeithlonrwydd hidlo bacteriol (BFE);
2. Effeithlonrwydd hidlo gronynnau (PFE):
3. Gwrthiant treiddiad gwaed synthetig:
4. Gwahaniaeth pwysau:
Mae gan y ddau bwyslais gwahanol. Mae masgiau amddiffynnol anadlol yn canolbwyntio mwy ar effeithlonrwydd hidlo gronynnau uchel, tra bod masgiau meddygol yn canolbwyntio mwy ar amddiffyn tasgu hylif a phwysedd gwaed (ymwrthedd treiddiad gwaed synthetig uchel); fel arfer, mae masgiau amddiffynnol anadlol yn profi epidemigau mawr. Yn aml mae'n haws bod yn brin, ac mewn argyfwng, gellir defnyddio masgiau meddygol hefyd fel y dull mwyaf sylfaenol o amddiffyn anadl.
Yn ail, pam gwneud ardystiad CE o fasgiau?
Mae masgiau amddiffynnol o dan reolaeth cyfarwyddeb amddiffyn personol PPE, tra bod masgiau meddygol o dan reolaeth ansawdd dyfeisiau meddygol MDD. Felly, p'un a yw'n fasg amddiffynnol neu'n fasg meddygol, mae angen ardystiad CE i'w allforio i'r UE.