Newyddion Diwydiant

Beth yw manteision ac anfanteision masgiau tafladwy

2020-04-08


Beth yw manteision ac anfanteision masgiau tafladwy?


Manteision masgiau tafladwy yw: gall gwead ysgafn, teimlad da, meddal, llawn hydwythedd, anadlu da, gadw'n gynnes, gellir ei ymestyn, gall amsugno dŵr, diddos, gall eithrio nwyon gwenwynig, ac mae'r pris yn gymharol isel.

Anfanteision masgiau tafladwy: ni ellir defnyddio masgiau tafladwy ar gyfer glanhau, mae eu cryfder a'u gwydnwch yn wael, maent yn hawdd eu rhwygo, a dim ond am wyth awr y gellir eu defnyddio.

Mae masgiau tafladwy yn cwmpasu ystod eang o leoedd a meysydd fel ysgolion, prosesu bwyd, cwmnïau gweithgynhyrchu electroneg, ac ati. Mae'r rhain yn lleoedd dwys i bobl. Mae'r firws yn cael ei drosglwyddo'n hawdd. Felly, mae gwisgo mwgwd tafladwy nid yn unig yn amddiffyn yr unigolyn, ond hefyd yn amddiffyn yr unigolyn tra hefyd yn amddiffyn eraill, gan leihau lledaeniad y firws a'r afiechyd yn fawr. Rhyw.Rhagofalon:

1. Wrth i'r tywydd gynhesu, mae masgiau trwchus yn anghyfforddus iawn i'w gwisgo, yn boeth iawn ac nid ydyn nhw'n gallu anadlu. Felly, yn y tymor hwn, mae masgiau meddygol tafladwy yn eithaf addas i atal llwch neu boplys cyffredinol.

2. Golchwch eich dwylo a'ch wyneb cyn gwisgo mwgwd.

3. Yn gyntaf, gwahaniaethwch flaen a chefn y mwgwd. A siarad yn gyffredinol, mae'r lliw tywyllach yn wynebu tuag allan, ac mae'r lliw ysgafnach yn agos at yr wyneb. Mae'r stribed metel ar yr ochr.

4. Dylai'r cynnyrch hwn gael ei storio mewn lleithder cymharol heb fod yn fwy na 80%, dim nwy cyrydol, amgylchedd oer, sych ac wedi'i awyru, ac yn lân.