Mwgwd Du
  • Air ProMwgwd Du
  • Air ProMwgwd Du
  • Air ProMwgwd Du
  • Air ProMwgwd Du
  • Air ProMwgwd Du
  • Air ProMwgwd Du

Mwgwd Du

Mae'r canlynol yn ymwneud â Masg Du, rwy'n gobeithio eich helpu chi i ddeall Mwgwd Du yn well.

Anfonwch Ymchwiliad

Disgrifiad o''r Cynnyrch


A yw'r mwgwd tafladwy du 3 yn ddiogel? Mae masgiau tafladwy du yn ddiogel ar y rhagdybiaeth eu bod yn gynhyrchion rheolaidd. Os yw'r mwgwd tafladwy du yn perthyn i'r lefel amddiffyn meddygol, nid yw'n wahanol i'r mwgwd llawfeddygol glas cyffredin, heblaw bod lliw'r haen ganol wedi'i liwio'n ddu, ond mae'r deunydd a'r swyddogaeth amddiffynnol yr un peth, felly mae'n ddiogel. Mae perfformiad yn ganolig. Os yw'r mwgwd tafladwy du yn perthyn i angenrheidiau beunyddiol, mae ganddo hefyd ddiogelwch penodol, gall amddiffyn iechyd llwybr anadlol pobl, gall leihau llwybr trosglwyddo bacteria a micro-organebau firws yn yr awyr i raddau, ac mae'r perfformiad diogelwch yn perthyn i a lefel is. Fodd bynnag, os yw'r amgylchedd aer yn wael a bod bacteria a firysau yn bresennol, nid yw mwgwd o'r fath yn ddiogel. Argymhellir dewis mwgwd du meddygol.


Black Mask


Ystyr pob lliw o fasg tafladwy


Nid yw'n golygu llawer. Nid oes gan liw'r masgiau tafladwy a welwn unrhyw ystyr clir, ond dim ond yn ôl yr anghenion y mae'n cael ei lunio, ond mae gwahanol liwiau mwgwd yn dal i gael effaith ar hwyliau pobl, felly mae gan liw'r masgiau fanteision penodol. Yn union fel y masgiau glas a welwn yn aml mewn ysbytai, gall glas golau ddod â synnwyr tawelwch meddwl i bobl a lleddfu naws y tensiwn. Mae'n cyfateb i liw'r offer yn yr ysbyty. Glas, yn gallu gwneud i gleifion deimlo rhyddhad. Felly, nid oes ystyr benodol i liw masgiau tafladwy, ac mae'n cael ei lunio yn unol ag anghenion pobl ac anghenion y farchnad.


Black Mask


Beth yw lliwiau masgiau meddygol


Glas, pinc, gwyn, du. Yn gyffredinol, mae masgiau meddygol ar y farchnad i'w gweld mewn pedwar lliw: glas, pinc, gwyn a du. Mae ein masgiau mwy cyffredin yn las ar y cyfan. Yn yr ysbyty, mae meddygon a nyrsys yn defnyddio masgiau meddygol gwyn, glas neu binc yn unffurf. Yn cael ei ddefnyddio'n gyffredinol mewn ysbytai, ystafelloedd llawdriniaeth a lleoedd eraill, ac mae pinc yn fwy cyffredin mewn pediatreg ysbytai, obstetreg a gynaecoleg a lleoedd eraill. Mae ymddangosiad lliwiau lluosog masgiau meddygol yn cael ei bennu yn unol â galw'r farchnad, ac mae gan bob un ohonynt effaith amddiffynnol benodol, ond dylid nodi wrth brynu masgiau o wahanol liwiau, bod angen i chi dalu mwy o sylw i weld a yw'r masgiau'n cael eu cynhyrchu gan gweithgynhyrchwyr rheolaidd Os oes angen mwgwd meddygol arnoch a bod ei liw yn ddu, mae angen i chi roi sylw arbennig i weld a oes mwgwd meddygol ar y pecyn. Oherwydd er bod masgiau meddygol yn dod mewn amrywiaeth o liwiau ac yn edrych yn debyg i fasgiau meddygol, gallant fod yn eitemau amddiffynnol fel aer a llwch yn unig, ac ni allant gyrraedd lefel yr amddiffyniad meddygol.Black MaskTagiau Poeth: Mwgwd Du, Gwneuthurwyr, Cyflenwyr, Cyfanwerthol, Ffatri, Prynu, Tsieina, Wedi'i Wneud yn Tsieina, Pris, Rhestr Brisiau, Dyfynbris, CE, FDA

Categori Cysylltiedig

Anfonwch Ymchwiliad

Mae croeso i chi roi eich ymholiad yn y ffurflen isod. Byddwn yn ymateb i chi mewn 24 awr.